Basetronic

Projektowanie i produkcja wyspecjalizowanych elektronicznych urządzeń przemysłowych

Basetronic - kim jesteśmy

Firma Basetronic zajmuje się projektowaniem i produkcją specjalistycznych urządzeń elektronicznych dla potrzeb przemysłu. Urządzenia są projektowane i produkowane zgodnie z potrzebami klienta, przystosowane do pracy w środowisku przemysłowym. Produkujemy pod własną marką lub markami naszych klientów.

Dyrektywy, normy

Urządzenia przez nas wytwarzane spełniają wymagania wielu dyrektyw i norm specjalistycznych takich jak:

Dyrektywa EMC

Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UEDyrektywa LVD

Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Dyrektywa RoHS2

Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Testy EMC, LVD

Nasze urządzenia przechodzą kompleksowe testy EMC, LVD

Zapytanie

01

Specyfikacja
(współtworzona z klientem)

02

Oferta

03

Zamówienie

04

Projekt

05

Zatwierdzenie projektu
(Widok 3D urządzenia, właściwości
specyfikacja funkcjonalności)

06

Budowa prototypu

07

Badania prototypu (EMC, LVD…)

08

Akceptacja prototypu przez klienta

09

Produkcja

10

Na nasze produkty udzielamy 5-letniej gwarancji.

Basetronic Wojciech Przybyła
ul. Słoneczna 21/1
43-200 Pszczyna
tel.: +48 606 35 87 81
email: